top of page

Tant des de les nostres oficines, com a través de la nostra extensa xarxa de contactes

amb despatxos en els principals països del món, UNIÓN LEGAL ofereix assessorament

i acompanyament als nostres clients en les seves estratègies d’obertura a nous mercats.

UNIÓN LEGAL disposa d’una extensa xarxa de contactes professionals, entre els que compta amb despatxos d’advocats de primera categoria, que posem al servei i disposició dels nostres clients, amb el propòsit de què tinguin cobertes les seves necessitats d’assessorament jurídic en els principals estats de la Unió Europea (Alemanya, França, Holanda, Itàlia, Regne Unit); els Estats Units d’Amèrica; els principals Estats Llatinoamericans (Argentina, Xile, Colòmbia, Panamà, Perú, etc.); Federació Russa; Xina i Qatar.

 

UNIÓN LEGAL té una clara vocació internacional, oferint els seus serveis amb la finalitat d’ajudar a les empreses espanyoles i/o estrangeres en

el seu procés d’internacionalització. L’assessorament en aquest camp s’orienta principalment en la recerca d’oportunitats de negoci en diversos sectors, entre els que destaca el financer, energètic, construcció, turístic, comunicacions i tecnològic.

UNIÓN LEGAL ofereix una assessorament complet i integral als nostres clients estrangers i, molt especialment, en aquelles matèries amb major incidència en el seu dia a dia, com són les qüestions relaciones amb assumptes societaris, immobiliaris, migratoris, laborals, tributaris, de contractació i inversions nacionals i internacionals.

Els professionals i col·laboradors d’UNIÓN LEGAL estan capacitats per a prestar assessorament en llengua castellana, catalana, anglesa, russa i xinesa (a través d’un servei de traducció ofert pel personal col·laborador del despatx).

 

 • Prospecció de mercats i negocis.

 • Preselecció, selecció i estudi d’operacions d’inversió en mercats nacionals i internacionals. Identificació d’oportunitats i riscs.

 • Selecció de socis i aliats estratègics.

 • Assessoria per a la creació d’empreses.

 • Constitució de sucursals i filials.

 • Representació legal i suport logístic.

 • Elaboració i gestió d’agendes de negocis.

 • Negociació amb contraparts.

 • Licitacions i concursos públics.

 • Avaluació del risc del país.

 • Anàlisi de l’entorn de negoci.

bottom of page