top of page

La Firma

Som una firma multidisciplinària d’advocats i economistes amb

una filosofia comuna

UNIÓN LEGAL neix el 2009 amb la finalitat d’aglutinar a un grup d’experts amb extensa i reconeguda trajectòria professional, i per a proposar un assessorament integral, eficient i amb un alt valor afegit a empreses i particulars.

 

La nostra vocació és oferir una atenció personalitzada i directa “d’advocats de capçalera”, amb implicació directa dels socis en cadascun dels assumptes.

 

La confidencialitat, la responsabilitat i la independència formen part de la nostra essència.

Valors

Confiança

A UNIÓN LEGAL treballem per a donar sentit a aquesta paraula.

Les 24 hores del dia. Els 365 dies de l’any. Perquè la confiança no es compra ni es ven. Es guanya: aplicant la màxima professionalitat a cada assumpte, a cada consulta, a cada plet, a cada negociació; garantint que tots i cadascun dels assumptes són gestionats personalment pel soci especialista del despatx.

 

Personalització

La nostra vocació és la de ser el seu advocat de capçalera. Per això, tots i cadascun dels assumptes són gestionats  personalment pel soci especialista del despatx. I, en cas que sigui necessari anar a judici, la mateixa persona que lidera l’assumpte en serà també el defensor fins a la seva finalització.

Confidencialitat

Per nosaltres, la relació advocat-client és sagrada. El seu assumpte és el nostre assumpte.

 

Responsabilitat

El món gira molt ràpid. La globalització, internet, les noves tecnologies i la propietat intel·lectual han transformat la vida de les persones. És per això, que intentem estar al dia per anar sempre un pas endavant dels nostres clients.

 

Independència

No som una multinacional ni pretenem ser-ho.

No depenem de ningú ni ens devem a ningú.

Oficines

Unión Legal

opera des de les seves oficines

de Barcelona i Madrid

A Barcelona compta amb un equip de 8 socis i 12 advocats i economistes que ofereixen un assessorament integral en la pràctica totalitat de les disciplines.

Pro Bono

Creiem fermament

que tenim uns responsabilitat amb

les nostres comunitats i amb la societat

És per això que animem als nostres advocats a participar desinteressadament tant en projectes solidaris, com en l’advocacia d’ofici.

bottom of page