top of page

Política de privacitat

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals

que realitzem a BARCELONA UNION LEGAL SLP.

  

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

 

1.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades:

 

Responsable:

BARCELONA UNION LEGAL SLP

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

 

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a ofolchi@barcelonaunionlegal.com.

1.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: BARCELONA UNION LEGAL SLP – NIF: B65111940

Direcció postal: Aribau 205, 1º - 08021 Barcelona

Telèfon: 932922310

Correu electrònic: ofolchi@barcelonaunionlegal.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BARCELONA UNION LEGAL SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

- Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

- Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCELONA UNION LEGAL SLP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCELONA UNION LEGAL SLP deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a ofolchi@barcelonaunionlegal.com o una carta a Aribau 205, 1º - 08021 Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

 

2.1 Informació bàsica sobre Protecció de dades

 

Responsable:

BARCELONA UNION LEGAL SLP

 

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

 

Legitimació:

Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.

 

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a ofolchi@barcelonaunionlegal.com.

 

2.2 Informació addicional sobre Protecció de dades

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: BARCELONA UNION LEGAL SLP – NIF: B65111940

Direcció postal: Aribau 205, 1º - 08021 Barcelona

Telèfon: 932922310

Correu electrònic: ofolchi@barcelonaunionlegal.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BARCELONA UNION LEGAL SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

- Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

- Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BARCELONA UNION LEGAL SLP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BARCELONA UNION LEGAL SLP deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a ofolchi@barcelonaunionlegal.com o una carta a Aribau 205, 1º - 08021 Barcelona.

 

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

 

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

3. Tractament de les dades personals de videovigilància

 

3.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

 

Responsable:

BARCELONA UNION LEGAL SLP

 

Finalitat:

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 

Legitimació:

Missió en Interès públic.

 

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals.

 

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

 

3.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BARCELONA UNION LEGAL SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

- Forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals., amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

 

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

bottom of page