top of page

EXTRANGERIA

UNIÓN LEGAL ofereix assessorament jurídic complet i assistència integral en qüestions d’Estrangeria a ciutadans estrangers, ja siguin persones físiques o jurídiques, en totes aquelles qüestions relacionades amb els procediments i tràmits necessaris per al seu establiment a Espanya, amb especial atenció a la planificació i regulació dels assumptes fiscals que puguin tenir incidència en el seu dia a dia.

 

L’equip de professionals d’UNIÓN LEGAL està especialitzat en l’atenció a ciutadans procedents de Rússia i RP Xina. Comptem amb col·laboradors nadius d’ambos països que ens permeten oferir una atenció personalitzada i completa als nostres clients.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 • Llei d’emprenedors: Autoritzacions de residència i treball; visats; assessorament integral per a la compra d’immobles a Espanya (verificació de càrregues de les finques, redacció de contractes privats de compravenda, preparació d’escriptures i assistència a Notaria, tramitació d’imposts i inscripció en el Registre de la Propietat).

 • Expedients d’agrupament familiar.

 • Informe governatiu per a estança de menors.

 • Sol·licituds de residència per arrelament social, laboral i/o familiar.

 • Sol·licitud de Residència per circumstàncies excepcionals.

 • Sol·licitud de Residència no lucrativa.

 • Autorització inicial de residència i treball per compte propi i aliè.

 • Modificació i renovació d’autorització de residència i treball.

 • Sol·licitud i renovació de la targeta de familiar de comunitari.

 • Reagrupament en règim comunitari.

 • Modificació de targeta de familiar comunitari a règim general.

 • Sol·licitud i renovació de targeta d’estada per estudis.

 • Autorització de treball per estudiant.

 • Sol·licitud d’autorització de retorn.

 • Sol·licitud de N.I.E de no resident.

 • Tramitació d’Expedients de nacionalitat.

 • Expedients de matrimoni civil.

 • Inscripció de matrimonis celebrats fora d’Espanya.

 • Recursos contra denegacions de sol·licitud de nacionalitat.

 • Recursos contra denegació d’inscripció de matrimoni.

 • Cartes d’invitació.

 • Legalització de documents al Ministeri de Justícia i al Ministeri Espanyol d’Afers Exteriors.

 • Postil·la i legalització per via diplomàtica de documents espanyols per a tràmits a l’estranger.

 • Traducció de documents estrangers per Intèrpret Jurat.

 • Convalidació de llicències de conducció.

 • Al·legacions contra la proposta d’expulsió.

 • Recursos d’alçada, reposició i extraordinaris de revisió a qualsevol òrgan de l’Administració.

 • Recursos Contenciós-Administratius a qualsevulla instància judicial espanyola.

 • Sol·licitud d’homologació, convalidació i reconeixement de títols universitaris.

bottom of page