top of page

DRET PROCESSAL

UNIÓN LEGAL compta amb un nodrit grup de professionals especialitzat en els diferents procediments existents, els diversos ordres i jurisdiccions: civil, penal contenciós-administratiu, laboral i constitucional.

 

L’objectiu principal del nostre equip se centra en defensar els interessos dels nostres clients als tribunals espanyols, sense obviar les possibilitats de solucionar els conflictes a través de vies alternatives de resolució d’aquests darrers, com la mediació, la transacció i l’arbitratge.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

 • Litigis relatius a la contractació civil i mercantil.

 • Judicis en matèria d’arrendaments.

 • Conflictes societaris.

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.

 • Conflictes relatius al contractes d’agència i distribució.

 • Reclamacions de quantitat.

 • Processos d’execució de sentències.

 • Judicis executius i judicis hipotecaris.

 • Mesures cautelars.

 • Procediment monitori i canviari.

 • Processos internacionals.

 • Reconeixement i execució de resolucions judicials i altres títols estrangers.

 • Responsabilitat mèdica.

 • Processos en matèria de Dret successori.

 • Separacions, divorcis i nul·litats.

 • Arbitratge i execució de laudes arbitrals.

 • Mediació en conflictes derivats del Dret de Família i/o successions.

 • Procediments de mesures en relació amb els fills menors d’edat. Reclamacions d’aliments, tuteles, custòdia compartida.

 • Divisió judicial de l’herència.

 • Procediments Penals de tota índole.

 • Tot tipus de procediments en la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

 • Procediments Judicials en la Jurisdicció social.

bottom of page