top of page

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Els nostres professionals de l’àrea de Dret Mercantil i Societari estan àmpliament capacitats per a assessorar als nostres clients en operacions societàries nacionals i internacionals, principalment les relatives a fusions i adquisicions, joint ventures, reestructuracions societàries i acords de col·laboració, tant nacionals com internacionals.

 

Assessorem als nostres clients en la negociació a nivell local i internacional, tals com contractes de compravenda, subministrament de béns i serveis, contractes de distribució i fabricació, així com contractes de franquícia, d’agència i de concessió de llicències.

 

Prestem assessorament en la implementació, negociació i redacció d’acords d’accionistes, en concret en relació amb les opcions disponibles (majoria qualificada, restriccions a la transmissió d’accions, opcions de compravenda, drets de tag-a-long i drag-a-long, gestió empresarial, distribució de dividends, la composició i elecció dels òrgans de la societat i l’exercici dels drets de vot).

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

 • Dret Societari.

 • Assessorament empresarial general.

 • Constitució de societats.

 • Augment/disminució de capital.

 • Compravenda d’accions i participacions.

 • Impugnació d’acords socials, defensa d’interessos de minories societàries. Defensa d’interessos de la Junta d’Accionistes.

 • Dissolució i liquidació de societat.

 • Fusions –adquisicions, absorcions, operacions de MBO/MBI. Establiment de Filials.

 • Acords d’accionistes.

 • Gestió empresarial.

 • Contractació mercantil, acords comercials i de concessió de llicències.

 • Processos de due diligence legal.

 • Comerç internacional

bottom of page