top of page

DRET LABORAL

UNIÓN LEGAL garanteix assessorament integral i defensa jurídica en l’àmbit del Dret Laboral i de la  Seguretat Social.

 

El nostre equip de professionals està integrat per advocats i graduats socials amb àmplia formació i experiència en Dret del Treball, Seguretat Social, negociació col·lectiva, pensions i recursos humans. Donem cobertura a tots i cadascun dels aspectes d’aquesta àrea de pràctica especialment sensible en l’àmbit empresarial, amb l’objectiu d’ajudar als nostres clients a organitzar les seves relacions laborals, d’acord amb les seves necessitats específiques.

 

El nostre equip multidisciplinari de professionals analitzarà les relacions laborals de l’empresa, des de la gestió laboral fins a la completa visió de totes elles, ja que en aquest anàlisi participen advocats, economistes, fiscalistes i altres professionals que aporten un profund coneixement en tots els àmbits, que fa possible que les soluciones que oferim siguin globals, personalitzades i altament eficaces.

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

 

 • Contractació laboral en les relacions ordinàries i especials d’alta direcció.

 • Recepció de salaris.

 • Liquidació d’assegurances socials.

 • Convenis col·lectius i ajornaments extraordinaris.

 • Estudis de costos laborals i compensació i beneficis.

 • Auditoria laboral de l’empresa.

 • Règims especials de la Seguretat Social: autònoms, treballadors domèstics…

 • Tràmits a la OTG i TGSS.

 • Definició de polítiques, plans estratègics i models organitzatius de gestió de RRHH.

 • Assessorament i negociació amb Comitès d’Empresa.

 • Acomiadaments individuals i col·lectius (ERE).

 • Procediments concursals.

 • Tràmits al Departament de Treball. Conciliacions laborals.

 • Procediments a  Inspecció de Treball.

 • Redacció de reclamacions prèvies a la via administrativa.

 • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives…

 • Representació processal als Jutjats de lo Social.

 • Recursos a tribunals superiors.

 • Procediments d’execució. Tramitació al FOGASA.

 • Expedients d’incapacitació permanent, jubilació i d’altres prestacions contributives i no contributives. Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball-malalties professionals. Despeses sanitàries.

 • Prestacions i subsidis per atur.

bottom of page