top of page

DRET CIVIL

L’equip de professionals d’UNIÓN LEGAL assessor i intervé en tota classe d’assumptes en matèria de dret privat.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

 • Redacció o revisió de contractes de tota classe (compravenda, arrendament, obra i servei, etc.).

 • Separacions i divorcis, fixació de pensions i rendes.

 • Acords, particions i liquidacions.

 • Preparació i fonamentació d’escrits de tota classe i, en tot cas, fixació de l’estratègia prèvia a l’inici de les acciones corresponents.

 • Responsabilitat Civil General.

 • Responsabilitat Contractual.

 • Responsabilitat extracontractual

 • Reclamacions de quantitat.

 • Reclamacions per Accidents de Tràfic.

 • Reclamacions de deute.

 • Drets reals de gaudi, garantia i adquisició.

 • Reclamacions relatives a Consumidors i usuaris (incloem reclamacions a entitats financeres relatives a participacions preferents, subordinades, clàusules sòl, etc.)

 • Planificació successòria, assessorem en tots aquells aspectes relatius a l’àmbit successori, com són els tràmits encaminats a l’obtenció de la declaració d’hereus i partició, legítimes, llegats, substitucions hereditàries, revocació i/impugnació del testament.

bottom of page