top of page

CONSULTORIA ECONÒMICO-FINANCERA

UNIÓN LEGAL ofereix als seus clients assessorament específic en matèria d’anàlisi econòmic-financer tant en l’àmbit nacional, com internacional, de forma que les opinions i recomanacions proporcionades permetin als nostres clients disposar d’informació completa, exacta i precisa, a l’hora de prendre decisions relatives a la gestió operativa dels seus negocis.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 

  • Identificar compradors i negociar operacions de compra d’empreses.

  • Assessorament i assistència en processos d’incorporació de socis i disseny de pactes de socis.

  • Valoració d’empreses emprant metodologies i pràctiques internacionals acceptades.

  • Reestructurar passius i dissenyar plans de finançament.

  • Gestionar finançament institucional i fons d’inversió.

bottom of page